návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Pražský hrad [ Hrad nebo zřícenina hradu ]

Procházka po zimní Praze
Panorama Pražského Hradu
Původně středověké knížecí hradiště z konce 9. století, založené knížetem Bořivojem t rodu Přemyslovců.
V průběhu 11. století vznikla románská bazilika.
Nejrozsáhlejší úpravy byly provedeny za vlády Karla IV. (např. založení katedrály sv. Víta), kdy se stal Hrad císařskou rezidencí.
Za Vladislava Jagellonského začala pozdně gotická přestavba.
Začátkem 16. století, nástupem Habsburků, byl Hrad přestavován renesančně (Letohrádek, Královská zahrada).
Velká přestavba vyvrcholila na přelomu 16. a 17. století za vlády Rudolfa II., kdy se stal Hrad střediskem umění a vědy.
V 17. století byl Pražský Hrad pouze občasným sídlem císařského dvora, které se přestěhovalo do Vídně.
Dalších stavebních úprav se Hrad dočkal až v 2. polovině 18. století za vlády Marie Terezie, kdy byl přestavěn ve stylu rokokového klasicismu.
Od roku 1918 se stal Pražský Hrad sídlem prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a od 1. ledna 1993 sídlem prezidenta České republiky.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Pražský hrad
Praha 1
110 00 Praha
Česko (CZ)
tel: (+420) 224 371 111
(+420) 224 544 444

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zamky-hrady.cz

Typ záznamu: Hrad nebo zřícenina hradu
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 14.04.2005 v 10:14 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm