návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Jihlava [ Správní obvod obce s rozšířenou působností ]

V rámci reformy veřejné správy byla od 1.1.2003 podstatná část kompetencí (např. vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, ověřování dokladů, povolování živností, rozhodování v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, životního prostředí a zemědělství, památkové péče, civilní služby,...) ze zrušených okresních úřadů přenesena na tzv. obce s rozšířenou působností.

SPRÁVNÍ OBVOD JE VYMEZEN ÚZEMÍM OBCÍ:

UMÍSTĚNÍ

VE SPRÁVNÍM OBVODU OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Správní obvod obce s rozšířenou působností
AKTUALIZACE: uživatel č. 288 org. 56, 12.01.2003 v 10:34 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm