návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Nejvyšší orgán A.T.I.C. ČR jednal v Praze

V pražském hotelu Vltava se ve dnech 2. - 3. října 2004 uskutečnilo jednání členského fóra Asociace turistických informačních center České republiky, které je nejvyšším orgánem tohoto profesního sdružení.
Přítomni byli členové a čekatelé na členství a řada hostů - zástupci ČCCR - Czechtourism, odborného tisku, IC Studénka a starostka Bílovce. Pan Foltýn, prezident A.T.I.C. ČR jednání zahájil. Po několika minutách nezbytných procedurálních záležitostí, kterými bylo schválení programu jednání, volba komisí a ověřovatelů zápisu, následovala zpráva o činnosti rady a sekretariátu A.T.I.C. ČR, která ocenila zvláště spolupráci s odbornými partnery a Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism. Rada asociace, která je voleným orgánem členské základny v jednotlivých krajích, se schází pravidelně 1x za měsíc. V diskusi se zástupci ČCCR dospěla ke společné definici obsahu činnosti Turistického informačního centra a k zajištění jednotného značení TIC na území České republiky. Problém, který v minulých letech byl často kritizován členy Asociace se díky aktivitě ČCCR daří řešit.
Členské fórum A.T.I.C. ČR
V současnosti Asociace započala proces zkvalitňování činnosti s certifikací dle norem jakosti ISO. Prvním konkrétním výsledkem je zpracování předvstupní analýzy, kterou na objednávku A.T.I.C. ČR zpracovala poradenská firma Citellus. Asociace se podílí na řešení problematiky legislativní úpravy tzv. veřejné služby, kterou je bezplatné poskytování informací v turistických informačních centrech, a jedná s vedoucími pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj o přípravě tzv. velkého zákona o cestovním ruchu. Profesní sdružení (cech) informačních center se podílí na metodické pomoci svým členům a čekatelům na členství, jednal o provozování Informačního centra regionů v Praze na Staroměstském náměstí a propaguje své členy nejenom na internetu, ale také v novém tištěném prospektu s adresářem, který byl členům na jednání představen a distribován.
Členské fórum A.T.I.C. ČR
Členská základna vyslechla a odsouhlasila průběžnou zprávu o hospodaření, kterou přednesla revizorka D.Kremzerová. Rozpočet je v současnosti vyrovnaný a pokud všichni zaplatí členské příspěvky zůstane vyrovnaný i nadále. Byla projednána úprava rozpočtu na rok 2003 a s pozměňujícími návtrhy byl přijat rozpočet na rok příští. Úpravy předloženého návrhu rozpočtu na rok 2004 spočívají ve vytvoření rozpočtové rezervy na certifikaci ISO nebo na projekty zlepšení práce A.T.I.C. a pomoc IC. Členská základna odsouhlasila i změnu Stanov a změnila sídlo organizace na Ráby 38, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic.
Členské fórum A.T.I.C. ČR
V průběhu přestávky se uskutečnily doplňovací volby do Rady A.T.I.C. ČR
Kraj Jihomoravský stále ještě nemá v Radě zastoupení.
V bohaté a věcně zajímavé diskusi vystoupili někteří hosté a členové Asociace. Petr Kratochvíl z Czech Tourism (ČCCR) pohovořil zvláště o aktuálním stavu přeznačení IC, jeho kolegyně Váňová se zabývala zejména podporou domácího cestovního ruchu propagací v tisku. IC znají svou oblast a měly by ji umět propagovat. V současnosti ČCCR pracuje na tématu Dálkové lyžařské trasy. Pan Pergler z Hospodářských novin představil Magazín In: 4 stránky o cestování, kultuře, sportu a jídle. Servisní informace o městech, krajích, ubytování, stravování. Možná spolupráce s IC, ty by si propagovali svůj vlastní region. S potěšením jsme přijali sdělení, že Město Strakonice by se rádo stalo místem setkání Členského fóra A.T.I.C. v dalším volném termínu - podzim 2005. Zajímavé vystoupení přednesla Miroslava Luprichová, prezidentka sdruženín podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu HO.RE.KA ČR. Informace o certifikaci ubytovatelů jsou pro turistická informační centra velmi důležitá. Vít Pechanec dále prezentoval server CzeCot.com, Marcel Goetz představil projekt Pohádkových regionů. Diskuse byla také ohledně možností prezentace a propagace A.T.I.C. ČR a o podmínkách ČTÚ pro provozování veřejných internetových stanic.
Členské fórum A.T.I.C. ČR
Jak diskusi hodnotí její účastníci?
Členské fórum A.T.I.C. ČR
Po závěrečném usnesení následoval odborný doprovodný program, který byl situován na výletní loď Odra.
V pátek se zájemci sešli na velmi zajímavém výkladu Pražské informační služby, který zahrnul i exkurzi do informačního a techonologického zázemí této instituce.
Členské fórum A.T.I.C. ČR
Na závěr dejme opět prostor několika účastníkům: Podzimní členské fórum se vydařilo a za to patří dík všem zúčastněným a za přípravu členům Rady A.T.I.C. ČR a Pražské informační službě.

Luděk Šorm,
Ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 1 názor)

17.10.2003 v 10:15Simona Sládková

Teda Luďku, to jsem netušila, že "cokoliv řeknete bude použito proti vám". Příště - vědoma si toho, že mně budeš doslovně citovat - budu asi opatrnější.....
Ale v každém případě setkání Íček je vždy jak podnětným pracovním setkáním, tak bezva společenskou akcí se spoustou "stejně postižených" lidí.
Doufám, že když máme na přípravu setkání ve Strakonicích 2 roky, budeme schopni pro vás všechny připravit pěkný pobyt se zajímavým programem.¨


DALŠÍ INFORMACE: Pražská informační služba

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 15.10.2003 v 15:56 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm