návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

POLIČKA: Průzkum turistických možností

Na období letní turistické sezóny připravilo poličské Informační centrum dotazníkový průzkum turistických možností Města Poličky.
Průzkum, který poprvé provedlo Informační centrum v roce 1999, bude probíhat v měsících červen až srpen. Cílem dotazníkového šetření je získat odpovědi na otázky spojené s návštěvností města, s nabídkou a kvalitou zde poskytovaných služeb a informace, které nám pomohou při sestavování marketingového plánu celoroční propagace města v cestovním ruchu. Pro věrohodnost výsledků průzkumu jsme stanovili minimální počet dotazovaných na 350 osob, což by mělo odpovídat standardní cca 5% chybě.

Z výsledků šetření, které uskutečnilo naše Informační centrum před 6 lety v roce 1999 mj. vyplynulo, že většina návštěvníků (81%) se v Poličce zdržela pouze 1 den, přičemž pouhých 7% z dotazovaných turistů bylo ubytovaných přímo v Poličce a 52% v soukromí u přátel a příbuzných. Nejčastěji turisté v roce 1999 do Poličky cestovali autem (65%) a téměř polovina dotázaných navštívila město poprvé. Cílem jejich zájmu byla převážně návštěva památek (62%) a informace o Poličce návštěvníci čerpali nejvíce od známých a příbuzných (42%) a pouze 6% z internetu. V rámci dotazování na spokojenost se službami byli návštěvníci nejspokojenější s nabídkou stravování (86 %) a službami IC (89%). Méně spokojeni byli návštěvníci s možností veřejné dopravy do Poličky, či nočním životem. Dotazníkového průzkumu se tehdy zúčastnilo 150 respondentů, což v sobě zahrnovalo pravděpodobnost vyšší než standardní 5% chyby.
V rámci plánovaného průzkumu na letošní turistickou sezónu 2005 jsme některé otázky, vzhledem k výsledkům z minulého šetření, pozměnili či vypustili za účelem zpřesnění a zjištění nových informací. K novým otázkám tak např. patří: Přicestoval(a) jste sám/ s partnerem/ s rodinou ....? Pro ty co jen projíždí je otázka: Odkud jste přijel a kam z Poličky pojedete? A zajímá nás v dotazníku i odpověď na otázku: Které služby jste v Poličce využil? Vzhledem ke změnám v posledních 6 letech např. v podobě rozšíření ubytovací kapacity v Poličce, či všeobecnému vzrůstu počtu uživatelů internetu předvídáme i místy odlišné výsledky výzkumu v porovnání s rokem 1999. Naopak věříme, že výsledky průzkumu dokážeme v budoucnu opět kvalitně zhodnotit.

Mgr. Jan Matouš
Polička

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Informační centrum Polička

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 19.04.2005 v 16:06 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm